Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-24 [2015/01/06 17:45]
95.82.164.222
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-24 [2015/01/06 17:48] (aktuální)
95.82.164.222
Řádek 15: Řádek 15:
 - proces -- opatření se přijímají řádným legislativním postupem, tj. členský stát může být přehlasován v Radě (hlasuje se kvalifikovanou většinou) - proces -- opatření se přijímají řádným legislativním postupem, tj. členský stát může být přehlasován v Radě (hlasuje se kvalifikovanou většinou)
  
-- **čl. 114**platí jako **lex generalis pro harmonizaci**,​ lex specialis jsou například pro fiskální oblast (čl. 113 SFEU), volný pohyb osob (čl. 114/2 SFEU), víza, azyl (čl. 70 SFEU), zemědělskou politiku (čl. 43 SFEU), volný pohyb pracovníků,​ volné poskytování služeb, dopravní politiku, hospodářskou soutěž,​…+- **čl. 114** platí jako **lex generalis pro harmonizaci**,​ lex specialis jsou například pro fiskální oblast (čl. 113 SFEU), volný pohyb osob (čl. 114/2 SFEU), víza, azyl (čl. 70 SFEU), zemědělskou politiku (čl. 43 SFEU), volný pohyb pracovníků,​ volné poskytování služeb, dopravní politiku, hospodářskou soutěž,​…
  
 - **výjimky**-- musí být splněny hmotné i procesní podmínky - **výjimky**-- musí být splněny hmotné i procesní podmínky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code