Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-23 [2012/03/12 00:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-23 [2012/03/12 00:20] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 27: Řádek 27:
 Právní akty přijaté řádným legislativním postupem **podepisuje jak předseda EP, tak předseda Rady**. Vyhlašují se v **Úředním věstníku Evropské unie**. Vstupují v platnost dnem, který je v nich uveden, jinak dvacátým dnem po vyhlášení. Právní akty přijaté řádným legislativním postupem **podepisuje jak předseda EP, tak předseda Rady**. Vyhlašují se v **Úředním věstníku Evropské unie**. Vstupují v platnost dnem, který je v nich uveden, jinak dvacátým dnem po vyhlášení.
  
-{{Evropa%202012_html_785368e6.gif?592x604}}\\ \\ **Zvláštní legislativní postup**je sběrná kategorie kam spadá přijímání všech legislativních postupů, které nejsou přijímány řádným legislativním postupem. Je jich několik - např. akt přijímá EP za účasti Rady, nebo Rada za účasti EP (EP se může účastnit formou souhlasu /např. přijímání členů/ nebo konzultace /např. soutěžní právo/). Tento postup se pozná podle formulace typu "Rada ... zvláštním legislativním postupem ...". I když je předepsán zvláštní postup může obecně ER nebo Rada rozhodnout o použití řádného legislativního postupu. Legislativní akty přijaté zvláštním l.p. podepisuje předseda orgánu, který je přijal. Jako příklad viz čl. 153/2 SFEU.+{{:​evropske-pravo:​evropa_legislativni_proces.gif?nolink&​|}} 
 + 
 +**Zvláštní legislativní postup**je sběrná kategorie kam spadá přijímání všech legislativních postupů, které nejsou přijímány řádným legislativním postupem. Je jich několik - např. akt přijímá EP za účasti Rady, nebo Rada za účasti EP (EP se může účastnit formou souhlasu /např. přijímání členů/ nebo konzultace /např. soutěžní právo/). Tento postup se pozná podle formulace typu "Rada ... zvláštním legislativním postupem ...". I když je předepsán zvláštní postup může obecně ER nebo Rada rozhodnout o použití řádného legislativního postupu. Legislativní akty přijaté zvláštním l.p. podepisuje předseda orgánu, který je přijal. Jako příklad viz čl. 153/2 SFEU.
  
 **Rozpočtové řízení**- liší se od řádného leg. postupu hlavně **striktními lhůtami** a prohozenými funkcemi Rady a EP. Komise má zde navrhovací monopol (všechny orgány Komisi předtím postoupí odhady svých výdajů). Rada k návrhu zaujme postoj, který EP buď schválí, nebo navrhne změny. Rada změny provedené EP buď schválí, nebo zahájí dohadovací řízení. Nepodaří-li se kompromis - rozpočet neschválen a Komise podává nový návrh. Není-li na začátku roku rozpočet přijat, financuje se EU dle rozpočtového provizoria. **Rozpočtové řízení**- liší se od řádného leg. postupu hlavně **striktními lhůtami** a prohozenými funkcemi Rady a EP. Komise má zde navrhovací monopol (všechny orgány Komisi předtím postoupí odhady svých výdajů). Rada k návrhu zaujme postoj, který EP buď schválí, nebo navrhne změny. Rada změny provedené EP buď schválí, nebo zahájí dohadovací řízení. Nepodaří-li se kompromis - rozpočet neschválen a Komise podává nový návrh. Není-li na začátku roku rozpočet přijat, financuje se EU dle rozpočtového provizoria.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code