Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-21 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika ======
 +
 +Výkladem (či interpretací) se označují myšlenkové postupy, jejichž cílem je objasnit smysl právního textu.
 +
 +Právo EU je aplikováno převážně národními orgány členských států. Při této aplikaci přirozeně nastává potřeba toto právo interpretovat. Pro fungování EU je nicméně potřeba jednotnosti v této aplikaci. Tu zajišťuje **Soudní dvůr EU (tzv. monopol na konečný výklad)**.
 +
 +K zajištění jednoty výkladu je třeba, aby národní orgány aplikující právo EU používaly stejné metody výkladu jako Soudní dvůr.
 +
 +Metody výkladu jsou **standardní**(jazyková,​ logická, systematická) a **nadstandardní** (historická,​ teleologická,​ komparativní).
 +
 +**Základní je metoda jazyková**,​ která má ovšem dvě **specifika**. (I.) Pojmy práva EU mají často odlišný význam od významu v právu členských států (podnik, pracovník). (II.) Existuje 23 autentických verzí každého předpisu, tzn. správný jazykový výklad si vyžaduje jejich srovnání (žádná verze nemá přednost).
 +
 +**Ostatní metody**se užijí tehdy, **pokud jazyková nevede k jednoznačnému výsledku**.
 +
 +**Systematická metoda**je ovládnuta dvěma principy, a to že (I.) z možných výkladů má přednost ten, který je v souladu s primárním právem popř. obecnými zásadami právními a (II.) výklad prováděcích pravidel musí vycházet ze smyslu pravidel prováděných.
 +
 +**Teleologická metoda výkladu**je založena na předmětu a cíli Smluv (často vyjádřených v preambuli). Používá se tehdy, když výklad předchozími metodami nedává jasný smysl. Soudní dvůr někdy používá jako alternativu k teleologickému výkladu teorii užitečnosti ( nebo-li implicitních pravomocí) podle které normy stanovené v právním předpise automaticky implikují normy, bez nichž by prvně uvedené normy neměly smysl nebo nedovolovaly rozumnou a užitečnou aplikaci.
 +
 +**Srovnávací (komparativní) výklad** se týká hlavně pojmů obsažených v obecných právních zásadách, vyplývajících z vnitrostátních pr. řádů, které jsou předmětem srovnání
 +
 +**Historický výklad**zjišťování vůle zakladatelů Smlouvy či autorů změn, apod. Má pouze omezený význam, ESD vychází především ze samotného textu.
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code