Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-12 [2011/10/19 16:47]
Tomáš Jílek
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-12 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 12. Princip proporcionality ​====== +====== 12. PRINCIP PROPORCIONALITY ​======
-<note warning>​ještě se na tom pracuje</​note>​+
  
-===== proporcionalita = přiměřenost ===== +Čl. 3(6), čl. 5(1)(4) SEU
-znamenáže : +
-  * svoboda aktivit jednotlivce nemůže být omezována více, než je nutno ve společném zájmu +
-  * //"​omezení zavedena tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého (čl. 52/LZP)"// +
-  * tato zásada rovněž vede k tomu, že výjimky ze Smluv nemohou přesáhnout to, co je nutné k dosažení stanoveného cíle+
  
-=====Prameny===== +Protokol č2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality
-  * Svoboda, P.: Úvod do evropského práva, 3.vydání+
  
 +  * vymezuje se ve dvojím smyslu: 1/ pro vymezení pravomocí Unie vůči členským státům a 2/ jako vlastnost opatření, jímž je možno omezit pohyb zboží mezi členskými státy tam, kde jsou ohroženy důležité zájmy jednoho z nich (Cassis de Dijon a kategorické požadavky = ty musí být vhodné a proporcionální) ​
 +  * svoboda aktivit jednotlivce nemůže být omezována více, než je nutno ve společném zájmu, proto Unie nepřekročí obsah ani formu činnosti nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv 
 +  * omezení mohou být zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřeby ochrany práv a svobod druhého ​
 +  * případy související: ​
 +
 +HAUER -- vztah vlastnického práva a veřejného zájmu
 +
 +PRAIS -- vztah zákazu diskriminace z důvodu víry a zásada rovnosti všech účastníků ve výběrovém řízení
 +
 +(doporučuji popsat tento princip na případech)
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code