Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-10 [2011/10/18 00:30]
Tomáš Jílek vytvořeno
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-10 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 10. Princip loajality ====== ====== 10. Princip loajality ======
 +
 +- je upraven v čl. 4 odst. 3 SEU
 +
 +- čl. státy a EU se navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů, které vyplývají ze smluv
 +
 +-tento závazek loajální spolupráce je primárně závazkem čl. států vůči EU
 +
 +- při výkonu pravomocí mají čl. státy povinnost učinit vše pro užitečnost EP, tzn. jejich: 1. pozitivní závazek: učinit všechna vhodná obecná i speciální opatření, která jsou třeba pro splnění jejich unijních závazků a 2. negativní závazek: zdržet se všech opatření, která by ohrozila dosažení cíle EU
 +
 +-závazek loajality platí pro členské státy vůči EU (i obráceně EU vůči členským státům), mezi členskými státy navzájem v otázkách EU a i mezi orgány EU navzájem
 +
 +Judikatura:
 +
 +případ Zwartveld: loajalita Unie vůči členskému státu
 +
 +Nizozemí žádá zajištění důkazů (právní pomoc) v trestněprávním řízení na vnitrostátní úrovni od Komise. Komise to však zamítla. ESD: i orgány EU musí s národními orgány spolupracovat v určité vhodné rovině, nejen naopak.
 +
 +Případ Komise vs. Francie: závazek loajality čl. státu
 +
 +Fr. zemědělci napadali zahraniční dovozce a prodejce zeleniny. Byla tím omezena svoboda volného pohybu zboží. Vůči těmto násilným akcím (zadržování nákl. vozů, ničení nákladů, poškozování zboží atd.) fr. orgány nezasáhly a to z důvodu, že útoky byly nepředvídatelné. Fr. navíc argumentovala,​ že škodu nahradila a odsoudila pachatele těchto TČ a kdyby zasáhla, mohlo to ohrozit veřejný pořádek. Komise konstatovala,​ že Fr. svým opomenutím nesplnila své povinnosti v rámci EU a podala žalobu na porušení sml.. ESD: neuznal závěry Fr., porušení EP nelze odůvodnit obavou z veřejného pořádku, náhr. škody není okolnost vylučující protiprávnost a důvody hosp. povahy nemohou odůvodnit omezení tržní svobody. Fr. zjevně nepřijímala vhodná opatření, čímž porušila závazek loajality, a tedy nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z EP.
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code