Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:errata [2012/06/01 11:16]
Tereza S. [Hmotné právo]
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:errata [2012/06/11 08:33] (aktuální)
Anna Kottasová [Institucionální rámec]
Řádek 26: Řádek 26:
   * otázka 33 - odrážka "4. škoda"​ - je tam napsáno "​škodlivé následky právního přijetí nebo udržování vnitrostátního opatření odporujícího právu EU" -> no tak to asi ne, když se jedná o ODPOVĚDNOST EU, nikoli o odpovědnost členského státu (ot. 31), ne? MYSLÍM, že se jedná o: **"​škodlivé následky protiprávního jednání (porušení normy EU) přičitatelného EU"​** ​   * otázka 33 - odrážka "4. škoda"​ - je tam napsáno "​škodlivé následky právního přijetí nebo udržování vnitrostátního opatření odporujícího právu EU" -> no tak to asi ne, když se jedná o ODPOVĚDNOST EU, nikoli o odpovědnost členského státu (ot. 31), ne? MYSLÍM, že se jedná o: **"​škodlivé následky protiprávního jednání (porušení normy EU) přičitatelného EU"​** ​
   * otázka 39 - Evropská rada - jako **zástupce ČR** je tam uveden Jan Fischer, což už dávno neplatí -> nyní **Petr Nečas** (uvidíme na jak dlouho ;-) )   * otázka 39 - Evropská rada - jako **zástupce ČR** je tam uveden Jan Fischer, což už dávno neplatí -> nyní **Petr Nečas** (uvidíme na jak dlouho ;-) )
-  * otázka 41 - jmenování ostatních členů (komisařů):​ vzájemnou dohodou Rady EU a **předsedy** EK (nikoli prezidentem) je vytvořen **seznam osob, kterým navrhují jmenovat členy komise** -> seznam se předloží EP, ten musí potvrdit/​schválit -> za základě potvrzení **ČLENY KOMISE JMENUJE EVROPSKÁ RADA**+  ​* otázka 40 - chybí pracovní skupiny - odborníci a úředníci z jednotlivých států, kteří připravují jednání a veškeré podklady pro rozhodování - Rada je většinou poslechne - možná trošku deficit demokratického rozhodování - poslouchají nevolené úředníky (říkal Šmejkal) 
 +  ** otázka 41 - jmenování ostatních členů (komisařů):​ vzájemnou dohodou Rady EU a **předsedy** EK (nikoli prezidentem) je vytvořen **seznam osob, kterým navrhují jmenovat členy komise** -> seznam se předloží EP, ten musí potvrdit/​schválit -> za základě potvrzení **ČLENY KOMISE JMENUJE EVROPSKÁ RADA**
   * otázka 41 - Komise od r. 2014, počet komisařů bude odpovídat 2/3 počtu členských států (tedy čl. 17/5/1 SEU) - kvůli ústupkům Irsku se čl. 17/5 neuplatní (učb. s. 55)   * otázka 41 - Komise od r. 2014, počet komisařů bude odpovídat 2/3 počtu členských států (tedy čl. 17/5/1 SEU) - kvůli ústupkům Irsku se čl. 17/5 neuplatní (učb. s. 55)
   * otázka 42 - **počet poslanců EP** je aktuálně **754** (ne 736 - to bylo dříve, ER navrhla zvýšit počet na 754 pro zachování proporcinality -> schváleno EP a ratifikováno ČS) a pro doplnění **ČR** má (na období 2009-2014) **22 europoslanců**   * otázka 42 - **počet poslanců EP** je aktuálně **754** (ne 736 - to bylo dříve, ER navrhla zvýšit počet na 754 pro zachování proporcinality -> schváleno EP a ratifikováno ČS) a pro doplnění **ČR** má (na období 2009-2014) **22 europoslanců**
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code