Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Errata - nalezené a opravené chyby

Psát

 • Číslo otázky
 • Původní chybu
 • Opravu
 • otázka č. 60: „Nezávislost a odpovědnost centrální banky“ je označená jako č. 62.
 • otázka č. 30: klasická politická ekonomie, David Ricardo-koncepce-princip komparativních výhod: „jedna země může se ziskem dovážet urč. zboží do země jiné, i když by byla schopna toto zboží vyrábět laciněji než exportér“, správně: dovážet ze země jiné…
 • otázka č. 54: v PDFku se nezobrazil obrázek křivky, který je u otázky náklady alternativ a utopené náklady → vysvětlení k obrázku tam zůstalo, ale obrázek zmizel
 • otázka č. 84: graf na konci otázky zmizel stejně jako ten v otázce 54.
 • otázka č. 85: odrážka podnikání/podnikatelská činnost, u ekonomického zisku bylo napsáno: je-li ekonomický zisk nula, získává podnikatel vyšší než normální zisk, správně je: je-li ekonomiký zisk větší než nula, získává podnikatel vyšší než normální zisk
 • otázka č. 8: Poptávka v krátkém a dlouhém období-v první odrážce je uvedeno, že ke snížení ceny zboží dochází až po určité době, neboť důvodem je, že nahrazení zdraženého zboží jeho substitutem může být v krátkém časovém obdobé obtížnější. Správně má být: Ke snížení poptávaného množství, které vyvolá zvýšení ceny,dochází až po určité době… (viz s. 129 učb.), dále Cenová elasticita poptávky, odrážka poptávka dokonale pružná, je napsáno: platí, že za určitou cenu se prodá jakékoli množství statku, při jakékoli jiné ceně se poptávané množství sníží na nulu, správnější by bylo uvést při jakékoli vyšší ceně (s.128 učb.)
 • otázka č. 72: zmizely grafy
 • otázka č. 44: úplně poslední věta - Ukončení činnosti - pokud z dlouhodobého hlediska jsou průměrné náklady nižší než výnosy, má tam být - ..jsou průměrné náklady vyšší než výnosy
 • otázka č. 66: poslední obrázek tam není celý - chybí kousek vysvětlení ke grafům
 • otázka č. 2: zmizely grafy
 • otázka č. 66: pod prvým grafom je napísané šok z poklesu agregátní nabídky, pričom sa tam celý čas spomína agregátní poptávka (aj graf sa k nej viaže)
 • otázka č. 66: v otázke Proč je krivka souhrnné poptávky v krátkém období rostoucí, má byť podľa učebnice nabídka - sú tam vymenované 3 teórie
 • otázka č. 88: Nedokonalá konkurence není typem tržního selhání. Správně je to Problém tržní síly.
 • otázka č. 59: úplně posl. odrážka: „Špatně se odlišují, neboť i dobrovolně NEzaměstnaní jsou často registrováni na ÚP.“
 • otázka č. 64: Platebni bilance a devizový kurz - zvýšená exportní aktivita NH vede k růstu poptávky po její měně a tím (režim plovoucích kurzů) i k růstu jejího kurzu na devizových trzích = apreciace → cena domácího zboží se na zahraničních trzích zvýší a cena zahraničních prodůktu na domácím trhu klesne (bylo nesprávně uvedeno, že cena se sníží)
 • otázka č. 2: pod nadpisem Snížení agregátní poptávky (posun doleva), původně: Cyklický výkyv ekonomické aktivity však ekonomika po čase překoná i bez zásahů státu a krátkodobá agregátní poptávka se posune směrem doprava. místo poptávky má být nabídka
 • otázka č. 2: Kdo tu otázku opravoval, tak vyhodil grafy, který jsou vcelku důležitý. Jsou dostupný na mailu.
 • otázka č. 95: záložka EU a nové členské státy - Švédsko, Finsko, Rakousko přistoupilo v r. 1995, ne v 1955:))
 • otázka č. 61: doplnil jsem u Dobývání renty: Neboli rent seeking, Především působení zájmových (nátlakových) skupin, Ale i nátlak na rozhodování voličů - ovlivněné průzkumy, reklama politiků, které prosazují, zdarma odvoz do volební místnosti. Do zdrojů str. 527 - 528 učebnice. (Marek Novotný)
 • otázka č. 67: Komise pro cenné papíry byla k 1.dubnu 2006 zrušena, tudíž nemůže udělovat licence - takže i licenci, povolení k výkonu činnosti makléře uděluje ČNB
 • otázka č. 59: předposlední věta v otázce - Špatně se odlišují, neboť i dobrovolně NEzaměstnaní jsou často registrováni na ÚP.
 • otázka č. 9: Zisk = výnosy (nikoliv příjmy!!!) - náklady
 • otázka č. 58: Ani dlouhodobá rovnováha na nedokonale konkurenčním trhu není zpravidla efektivní (ne na dokonale konkurenčním trhu)
 • otázka č. 45: Peníze jako dluh - velmi varuji před starší verzí této části, ne že by to nebyla úplně pravda, autor tam počítá s tím, že se za půjčené peníze nic nevyrobí, což by skutečně byl problém
 • otázka č. 48: reálný měnový kurz, v učebnici je, že růst reálného měnového kurzu je reálné znehodnocení (v otázce je to obráceně) a že zahraniční zboží se stává dražším (to je v otázce taky obráceně), nevím zda není špatně učebnice(str.478, 3. vydání), ale řekla bych že snad ne, tak jen aby si to radši každý přečetl i tam…
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code