Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


41. Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti

 • formální závaznost je v kontinentálním typu pr. kultury vždy založena psaným právem (zákon, mez. smlouva aj.) a musí být spojena s možností sankce a donucení
 • formální závaznost je spojena s mocenskoorganizační funkcí interpretace
 • závaznost a relevantnost interpretačních závěrů se určuje podle toho, kdo výklad provádí:
  1. soud (procesní závaznost):
   • procesní závaznost je typická při aplikaci práva, kdy právní názor orgánu aplikujícího právo je v dané věci závazný
   • jedná se též o výklad obsažený v odůvodnění rozhodnutí orgánů vyšší instance – tj. instanční závaznost (zvláště v rámci kasace; vždy jen ad hoc)
  2. normotvůrce (závaznost v kompetenčním smyslu):
   • nebývá spojena s procesy aplikace práva
   • typicky se jedná o legální výklad a další typy tzv. autentického výkladu, který je závazně ex post prováděn normotvůrcem
   • z hlediska demokratického postulátu dělby moci se nepovažuje za vhodnou formu
  3. doktrinální výklad:
   • tj. výklad soukromých (fyzických i právnických osob)
   • je nezávazný, ale relevantní (na základě autority vykládajícího)

Prameny

pro otázky č.40-46

 • A. Gerloch – Teorie práva (5. vydání; str. 126-136)
 • Wintrův seminář
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code