Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


37. Klasifikace právních skutečností

Právní skutečnost

  • okolnost s níž právní norma spojuje vznik, zánik nebo změnu právního vztahu
  • spočívají v právně relevantním jednáním, fyzické a právnické osoby
  • (právní nebo protiprávní jednání) a mimovolně nastalé okolnosti (právní událost nebo protiprávní stav)

Dělení

  1. zda jsou v rozporu či nejsou s objektivním právem
  2. zda jsou projevem vůle nebo nastávají samovolně

4 druhy právních skutečností

  1. právní jednání (právní úkony, individuální právní akty)
  2. protiprávní jednání
  3. právní událost
  4. protiprávní stav

Prameny

  • učebnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code