Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


30. Subjektivní práva a právní povinnosti

 • subjektivní právo
  • rovněž znamená oprávnění
  • někdo (subjekt) má právo k něčemu či na něco (právo něco konat, nekonat, obdržet, požadovat)
  • právní možnost subjektu chovat se určitým způsobem, možnost je vyjádřená a zaručená objektivním právem ⇒ je chráněna způsobem stanoveným v právních normách
  • subjekt může a nemusí své subjektivní právo vykonávat ⇒ možnost volby způsobu chování
 • právní povinnosti
  • = právní nutnost chovat se stanoveným způsobem (povinný subjekt nemá možnost volby)
  • povinnost druhých subjektů nerušit výkon subjektivního práva či něco strpět, dát nebo konat či nekonat
  • subjektivní právo znamená oprávnění požadovat plnění povinností druhých subjektů
  • každý subjekt má povinnost zdržet se konání, které by překračovalo meze jeho právní svobody, stanovené objektivním právem
 • předmět a výkon subjektivních práv a povinností
  • předmět - vždy nějaké chování
  • výkon - spočívá v uvedeném chování
  • právní jednání - zvláštní druh právního chování
   • jeden ze způsobů, jímž se subjektivní práva a povinnosti zakládají, mění nebo ruší
   • odlišovat výkon rozhodnutí o právu či povinnosti!!
 • druhy právního chování
  • dare (dát)
  • facere (konat)
  • omittere (zdržet se chování)
  • pati (strpět)
 • proto rozlišujeme
  • chování aktivní (komisivní) - facere, dare
  • chování pasivní (omisivní) - non facere (zdržet se chování), pati
 • zvláštním druhem objektů chování, které je výkonem subjektivních práv, jsou hodnoty neoddělitelné od lidské osobnosti - život, zdraví, nedotknutelnost osoby, lidská důstojnost, čest, jméno …

Prameny

 • Boguszak - Teorie práva
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code