Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


03. Právo a právní vědomí

Varvařovský (2011): „Právní vědomí každého člověka tvoří dvě roviny – představy o právu a názory na právo. Především tedy představy o tom, co jako právo v daném státě či společnosti platí. Co má být dodržováno, jinak řečeno, co je po právu a co je protiprávní. Tyto představy se však od skutečně platného práva mnohdy odlišují, a to i velmi podstatně. Druhou rovinu pak představují názory na právo, tedy hodnocení platného práva – zda ta či ona úprava je spravedlivá, není-li diskriminační či jinak „neférová“, co by se tedy mělo v budoucnu změnit, upravit jinak apod.

 • právní vědomí je odraz pozitivního práva ve vědomí
  • člověka (pak jde o INDIVIDUÁLNÍ právní vědomí),
  • skupiny (SKUPINOVÉ) nebo
  • celé společnosti (SPLEČENSKÉ)
 • prezentací právního vědomí navenek jsou názory, postoje a chování lidí ve vztahu k platnému právu
 • rozlišujeme:
  1. právní vědomí de lege lata = podle platného zákona (určuje, co je v souladu s platným právem a co protiprávní; odráží platné právo ve vědomí lidí)
   • na otázku, co je právo, nelze odpovědět úvahou, ale podle zákonů
   • APLIKAČNÍ rovina
  2. právní vědomí de lege ferenda = právní vědomí o tom, jaké by právo mělo být
   • je to právně-sociologické vědomí, hodnocení práva z hlediska správnosti a spravedlnosti
   • ROVINA PRÁVNÍ POLITIKY (právní sociologie) a tvorby legislativy
 • tyto dvě roviny nelze směšovat - první rovina je APLIKAČNÍ = aplikujeme platné zákony X druhá směřuje do oblasti LEGISLATIVNÍ = tvorba zákonů​​​​​​​
 • Lze společensky relevantní právní vědomí ztotožnit s veřejným míněním?
  • veřejné mínění = souhrn individuálních/skupinových názorů na právo (lze zkoumat dotazníky apod.)
  • společensky relevantní právní vědomí = to, jak chápou právo ti, co o něm rozhodují
  • objektivní právo – také není totožné
  • nejsou totožné, ale mohou se mísit – konfrontace problematických otázek (např. trest smrti)

Prameny:

 • A. Gerloch - Teorie práva, 4. upravené vydání (str. 23 - 25)
 • přednášky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code