Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21. Kontinentální typ právní kultury

Chybí prameny!

 • vytvořen pod vlivem římskoprávní tradice a přirozenoprávní teorie (přelom 18. a 19. století)
 • rozšířen v kontinentální Evropě a v modifikované podobě i v Asii, Africe, Latinské Americe
 • význačný je důraz na psané právo
 • základním pramenem práva je zákon
 • typické jsou kodifikace práva do velkých celků – kodexů
 • dělení práva na soukromé a veřejné
 • od 2. sv. v. postupné sbližování s angloamerickým typem, což se projevuje růstem významu soudcovského práva v kontinentálním systému
 • rozlišujeme několik subsystémů:
  • románsko–germánský okruh (ČR)
  • skandinávský okruh
  • východoevropský okruh
  • balkánský okruh
  • bývalé koloniální země (kontinentální právo se zde prosazovalo s přihlédnutím k místním tradicím – tzv. westernizace tradičního práva)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code