Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


17. Normativní smlouvy

Smlouva

 • shodný projev vůle 2 nebo několika subjektů práva
 • zpravidla právní skutečnost
 • zakládá, mění či ruší individuální právní vztah – nemá obecný, normativní význam

Normativní právní smlouva

 • jeden z pramenů práva (13. Pojem a druhy pramenů práva)
 • druh smlouvy obsahující právní normy jako obecně závazná pravidla chování
 • obsahově blízké právní předpisům
 • x vznikají na základě konsensu (ne na základě autoritativního rozhodnutí)
 • upravují materii obecně a originálně
 • regulují závazně celou skupinu vztahů
 • hojně uplatňována jako pramen práva ve feudálním řádu
 • v současnosti nejdůležitějším pramenem mezinárodního práva – nahrazují dřívější úpravu obyčejového práva
 • normativní smlouvy v mezinárodním právu
  • nejvýznamnější – Charta OSN
  • v mezinár. právu připuštěno, aby smluvní strany mohly mít jisté výhrady k některým ustanovením ← atribut suverenity států tvořící mezinárodních společenství
  • některé normy mezinár. práva, obsažené v právu smluvním – ius cogens = závazné pro státy, které ke smlouvám nepřistoupily
  • v současné době pro demokratické státy typické přebírání do práva vnitrostátního
  • zásadní význam pro právo EU – celá základní struktura ES a EU vybudována mezinárodními smlouvami
  • v ČR inkorporovány podle čl. 10 Ústavy a souvisejících článků

Kolektivní smlouvy

 • zvláštní druh
 • původně vznikaly ve Skandinávii – převzaty do celé Evropy
 • upravují pracovní a sociální podmínky
 • pramenem vnitrostátního práva
 • v ČR mohou jít nad rámec zákona – např. zvýhodnění oproti zákonné úpravě
 • mezi svazy zaměstnavatelů a odbory zaměstnanců
 • způsob uzavírání, obsahové charakteristiky upraveny zákonem
 • pramenem práva - kolektivní smlouvy vyššího typu

Prameny

 • Gerloch A.: Teorie práva (5. vydání, 2009), str. 73-74
 • Boguszak J.: Teorie práva, str. 59-60
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code