Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13. Pojem a druhy pramenů práva

Trojí význam pojmu prameny práva

 • ve formálním smyslu - vnější forma právních norem
 • v materiálním smyslu - zdroj obsahu těchto norem, např. stav dané společnosti, státu a politického režimu, její tradice a zvyklosti, technologická, ekonomická a kulturní úroveň (= společenskohistorický kontext, ve kterém právo vzniká)
 • zdroj poznání práva

Druhy pramenů práva

 • jsou historicky proměnlivé (začátkem 19. století se dotváří kontinentální právní systém, proces kodifikací, opouštění od nepsaných pramenů) a v současnosti spojeny s odlišnými typy právní kultury
 • ve formálním smyslu – 4 základní prameny práva:
  • právní předpis (rozhodnutí orgánu veřejné moci, které obsahuje právní normy jako předem daná pravidla chování)
  • soudní precedens (druh judikátu, který je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného, závazným pro obdobné případy v budoucnosti, 16. Právní precedenty; Soudcovské právo; Význam soudní judikatury v kontinentálním právu)
  • normativní právní smlouva (druh smlouvy obsahující právní normy jako obecně závazná pravidla chování, 17. Normativní smlouvy)
  • právní obyčej (nejstarší pramen práva, pravidlo vzniklé spontánně na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejnosti a státem)
  • + jiné prameny práva – subsidiární právní normy uznávané jak v angloamerickém typu právní kultury, tak v právu mezinárodním, slouží zejména jako prameny pro tvorbu soudních rozhodnutí precedentní povahy
   • odborná literatura, communis opinio doctorum (společné mínění učenců)
   • rozum (ratio)
   • spravedlnost (equita)
   • právní principy
 • soustava pramenů práva = právní řád
 • rozdíly mezi prameny práva – zda jsou pravidla chování dána spontánně nebo imperativně, vytvářena autoritativně nebo konsensuálně, apriorně nebo ex post

Prameny

 • GERLOCH, Aleš – Teorie práva, 4. upravené vydání, Plzeň 2007, str. 74 – 82
 • přednášky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code