Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


Agentury práce (zkratka AP)

  • zajišťují zprostředkování zaměstnání vyhledáváním práce pro FO, která se o práci uchází, a vyhledáním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který prac. sílu hledá (1.) + zaměstnáváním FO pro uživatele (2.) + poradenskou a informační činností (3.)
  • AP jsou to FO / PO, které mají povolení vydané generálním ředitelstvím Úřadu práce (nutné souhlasné stanovisko min. vnitra) pozn.(§60(1), §60a(1) ZZ- ale v uč. uvedeno min. práce a soc. věcí např. str.518 v Hůrkový uč.)
  • mohou být provozovány na území ČR, z ČR do zahraničí, ze zahraničí do ČR, obvykle za úhradu (ta nesmí být požadována od FO, které je zaměstnání zprostředkováno)
  • sdílené zprostředkování práce (§119 a ZZ) = na základě písemné dohody krajská pobočka úřadu práce zprostředkovává zaměstnání prostřednictvím AP
    • za sdílené zprostředkování se nepovažuje, pokud AP přijme do pracovněprávního vztahu uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředkovává zaměstnání.(119a(4)ZZ)
    • úřad práce může poskytnout peněžní částku na sdílené zprostředkování, za umístění a za setrvání uchazeče v prac. poměru
    • nutný souhlas uchazeče a vypracování individuálního plánu (= dokument vypracovaný úřadem práce o zvýšení uplatnění na trhu práce)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code