Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
diplomka [2014/06/20 12:46]
94.112.242.59
diplomka [2015/12/19 12:43] (aktuální)
DM opatření děkana 12_2014
Řádek 35: Řádek 35:
   * Pokyny pro formální úpravu diplomové práce: [[http://​knihovna.prf.cuni.cz/​cz/​download/​1404042567/?​at=1]]   * Pokyny pro formální úpravu diplomové práce: [[http://​knihovna.prf.cuni.cz/​cz/​download/​1404042567/?​at=1]]
   * [[http://​knihovna.prf.cuni.cz/​cz/​download/​1404042570/?​at=1|Návod na psaní abstraktu od katedry jazyků]].   * [[http://​knihovna.prf.cuni.cz/​cz/​download/​1404042570/?​at=1|Návod na psaní abstraktu od katedry jazyků]].
-  * [[http://​www.prf.cuni.cz/​dokumenty-download/​1404045443/​|Opatření děkana č. 7/2010]]+  * [[http://​www.prf.cuni.cz/​dokumenty-download/​1404049806/​|Opatření děkana č. 12/2014]]
   * **Pozor, plánují se změny, zejména co se týče rozsahu!**   * **Pozor, plánují se změny, zejména co se týče rozsahu!**
  
   * Práce jsou následně umístěné do [[https://​is.cuni.cz/​webapps/​zzp|repozitáře závěrečných prací UK]].   * Práce jsou následně umístěné do [[https://​is.cuni.cz/​webapps/​zzp|repozitáře závěrečných prací UK]].
   * Obhájené diplomky jsou k nalezení [[http://​ckis.cuni.cz/​F/?​func=file&​file_name=base-list-pf|zde]].   * Obhájené diplomky jsou k nalezení [[http://​ckis.cuni.cz/​F/?​func=file&​file_name=base-list-pf|zde]].
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code