Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dedicke_tridy [2017/05/31 17:10]
147.251.209.65 vytvořeno
dedicke_tridy [2017/05/31 17:11] (aktuální)
147.251.209.65
Řádek 7: Řádek 7:
   - **Unde Liberi **- dědici děti, vlastní dědici vůči zůstaviteli,​ civilní sui heredes, všichni potomci, kteří vystoupili z jeho agnátské rodiny, emancipovaní synové + jejich děti, povoláni všichni, bez ohledu na stupně blízkosti příbuzenství   - **Unde Liberi **- dědici děti, vlastní dědici vůči zůstaviteli,​ civilní sui heredes, všichni potomci, kteří vystoupili z jeho agnátské rodiny, emancipovaní synové + jejich děti, povoláni všichni, bez ohledu na stupně blízkosti příbuzenství
   - **Unde Ligitimi **- legitimní dědici, dle civilního práva, podruhé povoláni vlastní dědici   - **Unde Ligitimi **- legitimní dědici, dle civilního práva, podruhé povoláni vlastní dědici
-  - **Unde proximi cognati** - pokrevní příbuzní,​ všichni pokrevně až do 6. stupně a ze 7. bratranci a sestřenice,​ poprvé povolány manželské a nemanželské děti po matce, všechny osoby z pobočné linie, kde bylo příbuzeství přes ženu, přihlíží se ke stupni +  - **Unde proximi cognati** ​ - pokrevní příbuzní,​ všichni pokrevně až do 6. stupně a ze 7. bratranci a sestřenice,​ poprvé povolány manželské a nemanželské děti po matce, všechny osoby z pobočné linie, kde bylo příbuzeství přes ženu, přihlíží se ke stupni 
-  - Unde vir et uxor - pozůstalý manžel/ka, pokud žijí až do smrti v řádném manželství (matromonium iustum), manželka v manželské moci (uxor in manu) - povolávána potřetí (1. třída vlastní dědic, 2. třída legitimní dědic) +  - **Unde vir et uxor**  ​- pozůstalý manžel/ka, pokud žijí až do smrti v řádném manželství (matromonium iustum), manželka v manželské moci (uxor in manu) - povolávána potřetí (1. třída vlastní dědic, 2. třída legitimní dědic)
 Kognátská posloupnost - dle Justiniána a jeho kodifikace, zákonný dědic jen kognáti, bez ohledu na pohlaví, další rozdělení Kognátská posloupnost - dle Justiniána a jeho kodifikace, zákonný dědic jen kognáti, bez ohledu na pohlaví, další rozdělení
  
-  - Zůstavitelovi potomci +  - **Zůstavitelovi potomci** 
-  - Ascendenti zůstavitelovi a jeho plnorodí sourozenci a jejich děti +  - **Ascendenti zůstavitelovi ​**a jeho plnorodí sourozenci a jejich děti 
-  - Polorodí sourozenci a jejich děti +  - **Polorodí sourozenci**  ​a jejich děti 
-  - Všichni další kognátští příbuzní bez rozdílu stupně+  - **Všichni další kognátští příbuzní**  ​bez rozdílu stupně
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code